GTK świadczy usługi w zakresie usługowej przeróbki plastycznej na zimno realizowanej poprzez walcowanie taśm.


Każdorazowo możliwości technologiczne procesu  walcowania są analizowane ze względu na różnorodność materiału wsadowego
pod względem:

  • gatunku materiału

  • własności mechanicznych

  • wymiaru taśmy wsadowej (grubość x szerokość wsadu w mm)

  • wielkość i wymiary kręgów wsadowych

 


Określenie możliwości wykonania usługi zależy również od oczekiwań odbiorcy takich jak:

  • wymiar gotowego wyrobu

  • tolerancje wymiaru

  • własności wytrzymałościowe

  • inne czynniki