GTK oferuje taśmy nierdzewne w gatunkach 1.4016, 1.4510, 1.4509 i inne

Rodzaje powierzchni:

  • 2H - powierzchnia taśmy nierdzenwej walcowanej na zimno (dla materiałów umocnionych o podwyższonej wytrzymałości)

  • 2B - powierzchnia taśmy nierdzewnej walcowanej na zimno z obróbką cieplną  - jasna, gładka, szaro-metaliczny połysk.

  • 2R (BA) - powierzchnia taśmy nierdzewnej po walcowaniu na zimno i tzw wyżarzaniu jasnym - bardziej gładka i jaśniejsza od 2B (tzw. lustro)

  • INNE - na zamówienie powierzchnie szlifowane, produkty gorącowalcowane

 


Stan dostawy taśmy nierdzewnej.

taśma nierdzewna dostarczana jest w kręgęch o średnicy wewnętrznej Ø300÷ Ø500mm

 


Wymiary wyrobów walcowanych na zimno (możliwości produkcyjne) [grubość x szerokość]:

  • 0,10 mm x 6,0 mm - Wytrzymałość na rozciąganie min 700 N/mm2

  • 1,20 mm x max 400 mm - Wytrzymałość na rozciąganie 500-850 N/mm2