Stale nierdzewne (ferrytyczne)

Stale kwasoodporne (austenityczne)